SMART

ACADEMICA

Adres

Atıfbey Mahallesi 67. Sokak No:33 Amass Residence D:33 Gaziemir İZMİR

İletişim

Bizi Takip Edin

Instagram  |   LinkedIn 

Neden Yurt Dışı Eğitim

Birçoğumuz globalleşen dünya klişelerini, 21. yüzyıl becerilerini ve gerekliliklerini duymuşuzdur. Peki tam anlamıyla 21. yüzyıl becerileri nedir? Bu konudaki referansımı Harvard Innovation Lab’de öğrenme ve eğitim üzerine kafa yoran Toni Wagner’den alıyorum.

Wagner’e göre Global Ekonomi’de başarılı olabilmenin 7 temel koşulu var.

Eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi (Critical thinking and problem solving) 

Eleştirel düşünmeden ve var olan problemleri analiz edip çözmeden bu beceriye sahip olunamaz ve üretilen fikir gelişemez . Hal böyleyken OECD gibi bir kuruluş yaptığı ‘’ problem çözme becerisi ‘’ adlı testte gençleri ölçer miydi? Demek ki var olanı kabul etmek, eleştirmeden yaklaşmak içinde bulunduğumuz çağda başarı getirmiyor.

Ağlar genelinde iş birliği yapmak ve etki yaratarak öncülük etmek (Networking)

Bir çok profesyonelden duyduğumuz sosyal ağ ve iş dünyasının buluştuğu Linkedin aslında tam bu amaca hizmet eder. Tanıştığımız herkes bir sosyal bağlantıdır. İletişim kolaylığının maksimum olduğu bu çağda işteki etkiyi artırma konusundaki düşüncelerimiz ancak ve ancak ağlarımızı yönetme becerisi ile gelişir. Peki bu noktada yurt dışı eğitimin katkısı nedir? Şöyle düşünelim, okuduğumuz üniversitedeki hocalarımız ve sınıf arkadaşlarımız gelecekteki iş bağlantılarımızdır. İnternet kullanımının yaygınlaşması, ortak dilin kullanımının artması ile yurt dışında olabilecek herhangi bir iş fırsatını orada tanıştığımız insanlar aracılığıyla bir telefon ve bir mail ile yönetebiliriz! Daha öncesinde de bir Temel fıkrası olmayan girişimcilik hikayelerine şahitiz. Bir Türk , bir Alman ve bir Amerikalı'nın ortak olarak kurduğu şirket Doğu Avrupa’daki eskimiş tren raylarını Çin hükümetine satar. Burada Türkün girişimciliği ve pratik zekası, Alman'ın disiplini ve Amerikalı'nın pazarlama becerisi birleşince ortaya böyle bir başarı hikayesi çıkar.

Hız ve Uyum

İçinde bulunduğumuz çok fazla uyaranın olduğu bu çağda sosyal anlamda uyum davranışı göstermek bundan önceki çağa oranla tam bir kabustu. 21. yüzyılda bu hız ve uyumu sağlamak artık o kadar da zor değil. Seminerlerimde öğrencilerime sorduğum belli başlı sorular vardır. Bunlardan bir tanesi: Klasik olarak hiç tanımadığınız ve dilini bilmediğiniz bir ülkede nasıl ayakta kalırsınız? Cevabın çoğu da sizin tahmin edebileceğiniz gibi mobil aplikasyonlar,internet ve telefon. 40.000 yıl öncesinin insanoğlu bulunduğu çağa adapte olabilmek için birçok icat geliştirdi. Tabii bunda insanoğlunun homojen bir gene ait olmasının da etkisi büyük.

Girişkenlik ve girişimcilik

Girişimciliğin hazır olanı tüketmenin aksine üretkenliğinin artmasının, alternatif üretebilmenin ve eksiklikleri görüp ihtiyaç haline getirip bunu kamuya sunmak gibi bir algoritması var. Elbette her birimizin içinde bir girişimcilik yatar ama bunu ortaya koymak bir beceridir. Kriz yönetebilme hatta var olan krizi fırsata çevirme öncelikle insanın içinde var olan girişimci ruhtan kodlanarak gelir. Akabinde ise bunun bir davranışa dönüşebilmesi için harekete geçirilmesi gerekir.

Etkili sözlü ve yazılı iletişim

İnsan, toplum hâlinde ve bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan bir varlıktır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik, konuşması, yani dile sahip olmasıdır.

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendisine özgü yasaları olan ve ancak bu yasalar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış seslerden örülmüş bir anlaşma sistemidir. İletişim ise bir düşüncenin, bir duygunun konuşma yoluyla, yüz, el, kol ve baş hareketleriyle ya da yazı, telefon, radyo, televizyon, İnternet gibi bilişim araç ve gereçlerinden yararlanarak bir kimseden başka bir kimseye iletimidir. İnsanların anlaşma ve paylaşma ihtiyacından doğan iletişim, hayatın akışını sağlayan unsurlardan biridir. Şüphesiz ki bu noktada yabancı dil bilgisinin önemi su götüremez bir gerçekliktir. “Derdimi anlatacak kadar konuşuyorum.” sözümüz vardır bilirsiniz. Kişinin derdi ya da anlatacak paylaşacak bir konusu yoksa yabancı dili öğrenmesinin ne kadar faydası olabilir. 21. yüzyıl hem sözlü hem yazılı hatta sözsüz iletişimde ,beden dilinde de uzmanlaşmış bireylere ihtiyaç duymaktadır.

Bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme

Bilgiye ulaşma kolaylığı konusunda avantajlı bir çağdayız. İnternet bu noktada kesinlikle bir nimet. Fakat okuduğumuz her şeyin gerçek değerini belirlemek, değerlendirmek ve analiz etmek kazanılması gereken bir beceridir.

 

Merak ve hayal gücü

Merak insanı mezara götürür gibi olumsuz olarak kodlanmış yapıları yıkıp bir de bu açıdan bakalım isterseniz: ‘’At görür aksar, su görür susar.”


İnsan, yaradılış gereği meraklı bir yapıdadır. Ancak bazı kimseler daha meraklıdır, bu tip kişiler öğrenmek istedikleri bilgiye ulaşabilmek için her yola başvurur.

Düşünün ki şu anda kullandığımız tüm icatlar bir hayal ile başladı. Jules Verne’nin kitabı olan “80 Günde Devri Alem” bir hayaldi 1872 yılında.  Şu an yaşadığımız gerçekler olarak sahnedeki yerlerini aldılar. Sistem bileşenlerinin birbiriyle olan etkileşimi hakkında soyut düşünmekten korkmamamız bizlerin 21.yy beklentilerini karşılamamızı sağlayacak.

 

Peki bunlar açıklaması harika olan becerilerdi fakat sizce bu becerileri klasik eğitim anlayışıyla öğrencilerimize aşılamamız mümkün mü? İşte tam da bu noktada içinde bulunduğumuz temel öğretilerden sıyrılıp kendi kararlarımızı ve hayallerimizin sorumluluğunu alma vakti devreye giriyor.

Yurt dışında eğitim alan bireyler farklı kültüre adapte olma becerisi kazanıyor. Dil becerilerini geliştirip özgüven sahibi oluyor ve en önemlisi de okuduğu yerde kazandığı iş bağlantıları olacak arkadaşlıklar. Bugün Avrupa’nın eğitim üssü haline gelen Polonya’da 72 milletten öğrenci yaşıyor. Amerika’da dil okullarında eğitim gören 65 farklı milletten insan var. Bunlarla bir araya gelmek sadece bir adım atmayla başlıyor. Sonrası ise hayal etmekten çıkıp geleceği inşa etmeye dönüşüyor.

Geleceğiniz ile ilgili sağlam adımlar atmayı planladığınız her anda yanınızda olmaktan mutluluk duyarım.

Ecem Yapıcı Şeker

Uluslararası Eğitim Programları Yöneticisi

İletişim: 0 553 593 13 79

info@smartacademica.com

 

400dpiLogo.png